Bệnh lý quy đầu

Danh mục cung cấp kiến thức về các bệnh lý về quy đầu: Nam giới như thế nào là bất thường bị dài hẹp bao quy đầu phải cắt bao quy đầu để khắc phục, như nào thì bị viêm bao quy đầu và cách khắc phục nào đang có hiệu quả tốt nhất.

Gọi Ngay